cài đặt theme wordpress giống demo
 Cài đặt theme

Cài đặt theme wordpress giống demo 100% – Thủ thuật tin học

Bước 1: Download file xxxxx.wpress (file demo) , file Hướng dẫn cài đặt và file plugin/all-in-one-wp-migration.6.77.zip mà quý khách nhận qua Google Drive

Link download:

Bước 2: Cài đặt theme wordpress lên hosting và cài đặt plugin All in One WP Migration phiên bản 6.77 đã tải ở bước 1

Bước 3: Thay đổi PHP version thành 7.2 hoặc 7.3 và thay đổi thông số php.ini trong hosting. Xem thêm hướng dẫn thay đổi thông số php.ini

  • max_execution_time: 3000
  • max_input_time: 6000
  • memory_limit: 512M (hoặc chọn cao nhất có thể)
  • post_max_size: 128M (hoặc chọn cao nhất có thể)
  • upload_max_filesize: 512M (hoặc chọn cao nhất có thể)

 

Nếu không thay đổi các thông số này cho phù hợp thì quá trình Import demo thường sẽ không hoàn tất. Hình ảnh Cài đặt theme wordpress ở trên là áp dụng cho hosting CPanel. Nếu dùng hosting DirectAdmin thì liên hệ bên cho thuê hosting đều chỉnh các thông số PHP.ini này.

Bước 4: Import file xxxxx.wpress vào website của bạn thông qua plugin All in One WP Migration đã cài đặt ở Bước 2. Xem clip bên dưới để biết cách import chi tiết


Cam kết

  • Cài miễn phí khi mua theme
  • Cài giống 100% demo.
  • Cung cấp file backup của demo sai khi cài đặt thành công để khách hàng có thể dễ dàng cài đặt trên website khác hoặc cài lại khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng
Demo các trang web đã làm bằng wordpress Cài đặt theme wordpress
Demo các trang web đã làm bằng wordpress Cài đặt theme wordpress
87 / 100