Windows Setup

Download Windows 10 2004 (20H1) Compact & Lite 32bit

Download Win 10 Lite Download Windows 10 Lite Pro, Enterprise, 32bit + 64bit file .ISO đã tinh chỉnh nhẹ nhất, tắt các servies không cần thiết, tinh chỉnh registry, tăng tốc độ kết nối mạng, giảm ping fps, nhanh nhẹ, ổn định, …

Đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài mới từ chúng tôi