Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

Downvn.net - Download phần mềm miễn phí

Downvn.net - Download phần mềm miễn phí

Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

Bước 1:

yum update -y
yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan
yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx db4-devel glibc-devel glibc-static psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs
yum -y install nano wget perl;wget https://raw.githubusercontent.com/puarudz/Directadmin-1.60.4-Nulled/master/setup.sh;chmod +x setup.sh;./setup.shxem thêm :

5/5 - (7 bình chọn)
86 / 100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.