DOWNLOAD WIN 10 LITE 64bit

Download Win 10 Lite

Download Win 10 Lite nhẹ nhanh mượt từ 2020 hay dung nhất

Được build trên phiên bản Windows 10 mới nhất năm 2020 Tên đầy đủ của phần mềm: Windows 10 Lite Phiên bản v11 2019 Tên tệp cài đặt: WIN.10.Lite.Edition.v11.2019.x64.iso, WIN.10.Lite.Edition.v9.2019.x86.iso Kích thước thiết lập đầy đủ: 2,0 GB Loại thiết lập: Trình cài …
Tin học văn phòng