Thêm đuôi .html vào link sản phẩm woocommerce WordPress

bài viết xem nhiều, Popular Posts cho toàn trang WordPress

Sau đây mình xin hướng dẫn cách đơn giản nhất để Thêm đuôi .html vào link sản phẩm woocommerce WordPress.

Thêm đuôi.html vào link sản phẩm woocommerce WordPress
Thêm đuôi.html vào link sản phẩm woocommerce WordPress

Cách Thêm đuôi .html vào link sản phẩm woocommerce WordPress

Hãy chèn đoạn code dưới dây vào file functions.php trong theme wordpress bán hàng . Sau khi thêm xong hãy vào bên trong admin cấu hình lại đường dẫn và nhớ bấm Lưu thiết lập

/** Customize link woo anbiweb*/

add_action('init', 'it60s_change_page_permalink', -1);
function it60s_change_page_permalink() {
global $wp_rewrite;
if ( strstr($wp_rewrite->get_page_permastruct(), '.html') != '.html' )
$wp_rewrite->page_structure = $wp_rewrite->page_structure . '.html';
}

add_action( 'rewrite_rules_array', 'rewrite_rules' );
function rewrite_rules( $rules ) {
$new_rules = array();
foreach ( get_post_types() as $t )
$new_rules[ $t . '/([^/]+).html$' ] = 'index.php?post_type=' . $t . '&name=$matches[1]';
return $new_rules + $rules;
}

add_filter( 'post_type_link', 'custom_post_permalink' ); // for cpt post_type_link (rather than post_link)
function custom_post_permalink ( $post_link ) {
global $post;
$type = get_post_type( $post->ID );
return home_url( $type . '/' . $post->post_name . '.html' );
}
Theme Flatsome 3.13.1 cập nhật mới nhất 2021
Theme Flatsome 3.13.1 cập nhật mới nhất 2021

Downvn.net - Download phần mềm miễn phí


Xem thêm :

5/5 - (1 bình chọn)
84 / 100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.