Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

Bước 1: yum update -y yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind …

Share key win 7 Key Active Win 7 mới nhất

Hệ điều hành Windows 7 hiện nay vẫn còn rất nhiều người dùng, nhưng khi tiến hành cái đặt bạn lại không active được win 7. Chính lý do đó mà bài viết này  sẽ gửi đến mọi người key Win 7 để giúp …

Download Windows 10 2004 (20H1) Compact & Lite 32bit

Download Win 10 Lite Download Windows 10 Lite Pro, Enterprise, 32bit + 64bit file .ISO đã tinh chỉnh nhẹ nhất, tắt các servies không cần thiết, tinh chỉnh registry, tăng tốc độ kết nối mạng, giảm ping fps, nhanh nhẹ, ổn định, …

Đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài mới từ chúng tôi